Produced from Special Materials.

Situatii de Urgenta (PSI)

Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă si a situatiilor de urgenta, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului. In fisa de post a fiecarui angajat trebuie sa existe atributii de SSM si SU,din care sa reiasa care sunt atributiile pe linie de protectia muncii corespunzator functiilor exercitate, respectiv in cazul conducatorilor locurilor de munca cele de instruire a personalului din subordine.