Cursuri pentru specializari
Gasiti meseria dorita si faceti click pe ea pentru a putea vedea intregul continut
INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND POSTUL DE MUNCA :
ALPINIST UTILITAR
ART 1 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca
ART 2 Înălţimea locului de muncă faţă de baza de referinţă naturală sau artificială (regrupare), nu trebuie să depăşească, în aceste cazuri, 40 m
ART 3 Operatorii sunt obligaţi să folosească EIP pe timpul lucrului, precum şi pe itinerariu de intrare şi retragere la/de la locul de muncă, să-l întreţină şi păstreze în bune condiţii, conform instrucţiunilor de utilizare ale echipamentului respectiv
ART 4 Pentru alpinismul utilitar, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea căştii de protecţie
ART 5 Este interzisă folosirea căştii de protecţie dacă aceasta prezintă spărturi, fisuri, găuri ale carcasei sau deteriorări ale sistemului de amortizare. Casca defectă va fi scoasă imediat din uz.
ART 6 Pentru lucrările de alpinism utilitar, purtarea centurilor de siguranţă este obligatorie, dacă măsurile integrate de amenajare şi dotare a locului de muncă nu elimină pericolul căderii
ART 7 Centura de siguranţă trebuie folosită fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protecţie prin suspendare împotriva căderii sau alunecării, fie ca mijloc de oprire a accesului într-o zonă periculoasă. Este interzis a se folosi centura de siguranţă pentru alte funcţii de protecţie decât cele pentru care a fost proiectată. Legarea corzii la centură se face direct, utilizând unul sau două noduri
ART 8 În toate lucrările executate cu tehnologii de alpinism utilitar, legarea în coardă trebuie obligatoriu însoţită de autoasigurarea operatorilor în regrupare şi de asigurarea intermediară a capului de coardă
ART 9 Fiecare component al echipei trebuie să fie autoasigurat individual de cel puţin un punct de ancorare
ART 10 Operaţiile de bază ale tehnologiei de alpinism utilitar (expertizare, reparaţii, montaj, întreţinere etc.) se execută numai în coborâre, folosind un procedeu de rapel, pe una sau două corzi, de lungime adecvată
ART 11 Amplasarea punctului (sistemului) de ancorare trebuie să asigure recuperarea uşoară a corzilor de rape
ART 12 Dacă sunt folosite ca puncte fixe de rapel pitoane sau ancore găsite în perete, este obligatorie verificarea lor, ca şi a peretelui respectiv, din punctul de vedere al rezistenţei
ART 13 momentul opririi din rapel, secundul care asigură de sus poate să asigure coarda de asigurare, ori poate efectua şi o operaţie anexă, dar fără a pune în pericol operatorul aflat la un nivel inferior
ART 14 Coborârea în rapel se face cu viteză optimă, fără salturi, pentru a preîntâmpina încălzirea excesivă a coborâtorului şi uzura prematură a corzii
ART 15 Pentru coborârile mai lungi de 40 m, sau cele care durează mai mult de 15 minute, trebuie să se utilizeze un scaun de sprijin suplimentar, care să preia greutatea operatorului. Folosirea scaunului nu exclude nici un alt component al sistemului individual de protecţie.
ART 16 În condiţii de vânt, este obligatorie montarea uneia sau a două corzi fixe de ghidare laterală, care se pot ancora şi pe parcurs, în punctele de ancorare de pe perete
ART 17 La coborârile mai lungi de 50 m, primul operator trebuie dotat cu staţie de emisie-recepţie, pentru a ţine legătura în permanenţă cu echipa din regrupare.
1) Operaţiile de bază ale tehnologiei de alpinism utilitar:
a. se execută numai în urcare
b. se executa in urcare sau coborare folosind un procedeu  de rapel  pe una sau douo coorzi de lungime adecvata
c. se execută numai în coborâre, folosind un procedeu de rapel, pe una sau două corzi, de lungime adecvat
2) Înălţimea locului de muncă faţă de baza de referinţă naturală sau artificială (regrupare), nu trebuie să depăşească, în aceste cazuri:
a. 20 m
b. 50 m
c. 40m
d. 35m
3) Pentru coborârile mai lungi de 40 m:
a. trebuie să se utilizeze un scaun de sprijin suplimentar
b. este interzisa coborarea mai lunga de 40 m
c. Sa se foloseasca un alt component al sistemului individual de protecţie.
4) Alipinistilor utilitari le este interzis:
a. folosirea căştii de protecţie dacă aceasta prezintă spărturi, fisuri, găuri ale carcasei sau deteriorări ale sistemului de amortizare
b. a se folosi centura de siguranţă pentru alte funcţii de protecţie decât cele pentru care a fost proiectată. Legarea corzii la centură se face direct, utilizând unul sau două noduri
c. Nepurtarea centurilor de siguranta in timpul coborarilor
5) În toate lucrările executate cu tehnologii de alpinism utilitar, legarea în coardă trebuie obligatoriu însoţită de:
a. autoasigurarea operatorilor în regrupare
b. asigurarea intermediară a capului de coardă
c. autoasigurarea operatorilor în regrupare şi de asigurarea intermediară a capului de coardă
d. nu se prevede alta  masura care sa insoteasca legarea in coarda
 
 
 
Videoclipurile din slide-uri pot fi accesate mai jos:
 
                             IPSSM Pprivind activitatea de agent paza

ART 1 -Pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime, personalul are obligaţia ca la începerea programului de lucru să se prezinte apt pentru lucru.
ART 2 Durata serviciului continuu în posturile de pază nu trebuie să depăşească 12 de ore, iar media orelor de muncă calculată pe o perioadă de maxim trei săptămâni să nu depăşească 48 de ore / săptămână.
ART 3 Personalul destinat activităţii de pază nu va interveni pentru remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile electrice, solicitând în acest sens intervenţia personalului calificat. să utilizeze echipamentul de protecţie şi de lucru din dotare, este interzisă utilizarea echipamentului de protecţie şi de lucru in alt scop, sau pierderea, înstrăinarea sub orice formă.
ART 4 Este interzis consumul de alcool de către personalul de pază în timpul exercitării funcţiei, prezentarea la locul de munca sub influenţa alcoolului.
ART 5 Este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis în locurile în care acestea pot provoca incendii sau explozii.
ART 6 În cazul apariţiei în zona obiectivului păzit a unor persoane cu intenţii incerte, se va verifica natura acestor intenţii fără a se apela la intervenţii ce pot pune integritatea fizică în pericol, soluţia agreată fiind alarmarea forţelor de intervenţie.
ART 7 În timpul activităţii de pază este interzisă implicarea fizică a paznicilor cu persoane prezente în zona obiectivului păzit
ART 8 Este interzis persoanelor angajate ca paznici să execute alte activităţi în timpul serviciului de pază exploatarea echipamentelor tehnice se va face conform cărţilor tehnice ale acestor echipamente, care vor însoţi echipamentul tehnic de la punerea în funcţiune până la scoaterea din uz al acestuia conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
ART 9 -este interzisă folosirea echipamentelor electrice fără dispozitivele de comandă-control în stare de funcţionare, prevăzute de către producător manevrarea tuturor întrerupătoarelor se va face cu mâinile uscate
ART 10 -Sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune, mese, orice alte obiecte improvizate.In cazul in care prin natura sarcinilor de serviciu, functie de factori obiectivi, este nevoit sa se urce la inaltime (peste 2 metri de la nivelul talpilor), in mod obligatoriu va avea mentionat in fisa individuala de protectia muncii avizul doctorului de medicina muncii si a psihologului cu înscrisul “apt lucru la înălţime
ART 11 Masuri de siguranta la utilizarea sprayului de autoaparare:
ART 12 -A nu se lasa la îndemana copiilor.
ART 13 -Nu expuneți la temperaturi ridicate, suprafete fierbinți, scantei, foc și alte surse de caldura.
ART 14 -Nu fumati langa recipient.
ART 15 -Nu gauriti sau incinerati recipientul dupa golirea acestuia.
ART 16 -Daca pielea dvs. a fost expusa la pulverizarea cu spray, spalati zona afectata cu apa curata.
ART 17 -Daca spray-ul cu piper intra in contact cu ochii, spalati-va imediat ochii timp de cateva minute cu apa rece.
ART 18 -Dacă aveti lentile de contact in ochi, scoateti-le imediat si spalati-va imediat ochii.
 
                             Test- IPSSM privind activitatea de agent paza
1) Pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime, personalul are obligaţia ca:
a. La inceperea programului de munca sa se prezinte apt de munca
b. Sa nu  intervina pentru remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile electrice,
c. Sa nu se prezinte la munca sub influenta alcoolului
d. Sa nu exercite functia sub influenta bauturilor alcoolice
2) În cazul apariţiei în zona obiectivului păzit a unor persoane cu intenţii incerte:
a. Se va verifica natura acestor intentii, apeland la interventii daca este cazul
b. Se vor contacta autoritatile
c. se va verifica natura acestor intenţii fără a se apela la intervenţii ce pot pune integritatea fizică în pericol
3) Durata serviciului continuu în posturile de pază:
a. Nu trebuie sa depaseasca 8 ore
b. Nu trebuie sa depaseasca 15 ore
c. Nu poatre sa depaseasca 12 ore
4) În timpul activităţii de pază implicarea fizică a paznicilor cu persoane prezente în zona obiectivului păzit este:
a. Permisa in cazul in care persoanele respective au intentii incerte
b. Interzisa
c. Permisa in cazul in care persoanele respective devin violente
5) In timpul serviciului, paznicilor le este interzis:
a. să execute alte activităţi în timpul serviciului de pază exploatarea echipamentelor tehnice se va face conform cărţilor tehnice ale acestor echipamente, care vor însoţi echipamentul tehnic de la punerea în funcţiune până la scoaterea din uz al acestuia conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
b. Este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis în locurile în care acestea pot provoca incendii sau explozii.
c. folosirea echipamentelor electrice fără dispozitivele de comandă-control în stare de funcţionare, prevăzute de către producător manevrarea tuturor întrerupătoarelor se va face cu mâinile uscate
 
Nume………………………………………………                                                                                      Data:
Prenume ………………………………………
Semnatura ……………………………………….
 
 

Ambalator

Bucatar