E-Safety

Care este rolul nostru?

In calitate de serviciu extern ssm acreditat de Ministerul Muncii si avand pregatirea de cadru tehnic PSI ne aducem aportul la imbunatatirea conditiilor de munca prin constientizarea angajatorului in ce priveste implementarea masurilor de prevenire. Discutiile avute cu angajatorii pe de o parte, dar si cu lucratorii au rolul de a identifica modul corect de abordare a problematicii de protectia muncii. Rezultatul este unul care afecteaza pozitiv si productivitatea muncii, prin urmare si din punct de vedere economic politica de securitate si sanatate in munca ocupa un loc fruntas.

Protectia Muncii

ISCIR

Situații De Urgență

Buletin PRAM

Medicina muncii

ISO 45001

Despre noi

Servicii Protectia muncii

Consultanta la indeplinirea tuturor obligatiilor angajatorilor din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca precum si in respectarea celorlalte normative legislative adiacente; Majoritatea obligatiilor angajatorului din Legea 319/2006 sunt preluate prin responsabilitatile din contractul de prestari servicii.

Protectia Muncii (SSM)

Personalul cu activitate de birou este expus in principal la factori de risc de afectare a sanatatii si mai putin la factori de risc ce ar putea sa produca vatamari propriu-zise ale organismului.

Situatii de Urgenta (PSI)

Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă si a situatiilor de urgenta, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului. In fisa de post a fiecarui angajat trebuie sa existe atributii de SSM si SU,din care sa reiasa care sunt atributiile pe linie de protectia muncii corespunzator functiilor exercitate, respectiv in cazul conducatorilor locurilor de munca cele de instruire a personalului din subordine.

Serviciile oferite de noi

Pregatirea Noastra

In functie de specificul fiecarei activitati desfasurate de catre lucratori intocmim instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca . Acestea sunt in folosul informarii si instruirii lucratorilor pentru a putea desfasura cat mai corect si in siguranta activitatea .In cadrul programului de instruire-testare vor fi cuprinse si prelucrate instructiunile de protectia muncii aprobate de catre angajator.Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca toti angajatii sa primeasca o instruire adecvata si suficienta in domeniul SSM- protectia muncii. Instructiunile proprii vor fi elaborate pe baza documentatiilor tehnice puse la dispozitie (pe baza cartilor tehnice furnizate de producator, a fiselor cu date de securitate, etc)

Inspector Resurse Umane

Auditor Intern ISO 45001

Operator RSVTI

Ingineria Securitatii in Industrie

Evaluarea Riscului de accidentare si imbolnavire profesionala

Cadru Tehnic PSI si Inspector de Protectie Civila

Instruirea angajatilor

Este o etapa principala si importanta inainte de inceperea activitatii lucratorului ,prin intermediul careia se informeaza asupra riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii in care isi va desfasura activitatea,de asemenea sunt cunoscute masurile de prevenire si protectie pentru evitarea accidentelor de munca si imbolnavirii profesionale, masurile de acordare a primului ajutor. Durata acestei instruiri se stabileste prin programul de instruire –testare si nu va fi mai mica de o ora asa cum este mentionat in H.G. 767/2016.Instruirea poate fi efectuata de catre firma de protectia muncii (SSM) cu care angajatorul are contract .

Doresti Informatii suplimentare?