ISCIR

Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice:

 1. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte

 3. Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune

 4. Fochist cazane conduse de calculator

 5. Laborant operator centrale termice

 6. Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane

 7. Operator umplere recipiente GPL

 8. Îmbuteliator fluide sub presiune

 9. Macaragiu

 10. Maşinist pod rulant

 11. Stivuitorist

 12. Liftier

 13. Mecanic trolist

 14. Operator la platforme pentru lucrul la înălţime

 15. Sudor

16. Sudor electric

17. Sudor oxi-gaz

18. Operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă

19. Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante

2. Fochist cazane mici de abur

20. Operator control nedistructiv cu ultrasunete

21. Operator control nedistructiv cu lichide penetrante

22. Operator control nedistructiv cu particule magnetice

23. Operator control nedistructiv prin curenţi turbionari

24. Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii

25. Operator control nedistructiv pentru examinarea magneto-inductivă

26. Operator control nedistructiv pentru examinare vizuală

27. Operator control nedistructiv pentru emisie acustică

28. Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor

Instalaţii/Echipamente pentru care se autorizează funcţionarea 

A. Instalaţii/echipamente sub presiune şi instalaţii/echipamente de ridicat clasice

 1. Cazane pentru abur şi pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)

 2. Recipiente, cu excepţia celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare  3. Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW 

 4. Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu  excepţia celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012

 5. Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare  

6. Instalaţii pentru gaze petroliere lichefiate – GPL  

7. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate – GNC 

 8. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule – GNCV

 9. Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală

 10. Stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală

 11. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi

 12. Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală

 13. Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare

 14. Mijloace de ridicat la înălţime pentru lupta împotriva incendiului şi de salvare

 15. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală

 16. Maşini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare şi altele asemenea, indiferent de sarcina nominală

 17. Ascensoare, cu excepţia celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg

 18. Instalaţii de transport pe cablu şi pe plan înclinat pentru persoane/materiale

 19. Scări şi trotuare rulante

 20. Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală

 21. Echipamente pentru parcurile de distracţii

 B. Instalaţii/Echipamente sub presiune şi instalaţii/echipamente de ridicat din cadrul obiectivelor nucleare

 1. Sisteme şi componente care reţin presiunea clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară

 1.1. Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară cu p min. = 1,03 bari

 1.2. Componente care reţin presiunea, conform prescripţiilor tehnice

 2. Macarale şi mecanisme de ridicat care deservesc sistemele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară

 3. Instalaţii/Echipamente sub presiune şi instalaţii/echipamente de ridicat clasice prevăzute la lit. A, specifice